fbpx

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ ประจำปี 2564

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ ประจำปี 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ ะดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 โรงเรียนขนาดกลาง

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ ะดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 โรงเรียนขนาดกลาง

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ ประจำปี 2564

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ ประจำปี 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

การตัดสินการประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต 2564

การตัดสินการประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

การประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

การประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

นิเทศ โรงเรียนมหิศราธิบดี โครงการโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

นิเทศ โรงเรียนมหิศราธิบดี โครงการโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลวันที่ 7 กันยายน 2564 ตร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more