fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครูเพื่อรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://sites.google.com/esdc.go.th/course/

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
ติดต่อเรา