fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมข่าวทั่วไป

คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA ตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 56 / 2567 สั่งณ วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะที่ 11 นำโดย ดร.ธนวัฒน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ดร.สมจิต มุ่งกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ดร. จุฑารัตน์ กระโทกนอก ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา และนางจิราพร พานสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพม.นครราชสีมา ได้มาติดตามตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการฯโรงเรียน โคกล่ามพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา