fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวทั่วไป

กตปนข่าวทั่วไปเอกสาร

 การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565

 การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กตปนข่าวทั่วไปเอกสาร

 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม  ครั้งที่ 2/2564 

 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม  ครั้งที่ 2/2564 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กตปนข่าวทั่วไปเอกสาร

 รายงานการประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม ครั้งที่ 1/2564 

 รายงานการประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม ครั้งที่ 1/2564 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
ข่าวทั่วไปเอกสาร

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร” 2565

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร” 2565

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การตัดสินการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ” เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564(ระดับประเทศ)

การตัดสินการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ” เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564(ระดับประเทศ)

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

คณะจากสพฐ.และคณะจากม.ราชภัฎนครราชสีมาในการติดตาม การนำความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมครู

คณะจากสพฐ.และคณะจากม.ราชภัฎนครราชสีมาในการติดตาม การนำความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมครู

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
ข่าวทั่วไป

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2565 ประชุมศึกษานิเทศก์ สพม.นครรายสัมา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนสุรธรรมและนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนสุรธรรมและนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More