fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมข่าวทั่วไป

คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มบุญวัฒนา ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มบุญวัฒนา ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มราชสีมา และนักวิชาการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อน เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มราชสีมา และนักวิชาการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อน เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มอุบลรัตน นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา

ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มอุบลรัตน นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

 การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

 การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนประทาย

การคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนประทาย

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร”

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร”

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากิจกรรมข่าวทั่วไป

การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี และนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี

การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี และนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More