fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมข่าวทั่วไป

คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนสุรธรรมและนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม. นครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯพร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนสุรธรรมและนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ในการนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ได้นิเทศ 4 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนมิตรภาพวิทยา
 2. โรงเรียนภู่วิทยา
 3. โรงเรียนมหิศราธิบดี
 4. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

 • โรงเรียนภู่วิทยา
 • โรงเรียนมิตรภาพวิทยา

  โรงเรียนมหิศราธิบดี

  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

  แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

  Leave a Reply

  ติดต่อเรา