fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมข่าวทั่วไป

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียน ภาค 13 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา