fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมข่าวทั่วไป

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงษ์ รองผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย นางกาญจนาภรณ์ จันทรกิติ , นางจิราพร พานสุวรรณ , นางสาวณฐมน ธนกนกนนทณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA ตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 56 / 2567 สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา