fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

นิเทศติดตามและให้กำลังใจ การดำเนินงานของโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายบัณฑิต ชนะชัย ผอ. กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์
นิเทศติดตามและให้กำลังใจ การดำเนินงานของโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา