fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กตปนเอกสาร

 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา