fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ เรื่องงานนิเทศฯ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศฯ เรื่องงานนิเทศฯ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธุ์เกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา