fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษากิจกรรมข่าวทั่วไป

การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาข่าวทั่วไป

แนวทางการแก้ไขนักเรียนที่ติด 0 ร มส ด้วยวิธีการสอนซ่อมเสริมและกระบวนการติดตามผล ของ สพม.นครราชสีมา

แนวทางการแก้ไขนักเรียนที่ติด 0 ร มส ด้วยวิธีการสอนซ่อมเสริมและกระบวนการติดตามผล ของ สพม.นครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More