fbpx

 การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

 การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

การคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนประทาย

การคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนประทาย

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร”

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร”

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี และนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี

การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี และนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

การประเมินผลการเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโคยครอบครัว

ท่านรองทวีศักดิ์ สมนอก.ประธานคณะกรรมการ..คณะศึกษานิเทศก์.และคณะกรรมการประเมินผลการเรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโคยครอบครัว ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แชร์กิจกรรมได้ที่นี่               

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more