fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การตัดสินการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ” เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564(ระดับประเทศ)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายนายบัณฑิต ชนะชัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการตัดสินการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ” เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564

(ระดับประเทศ)

ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ทั้งนี้มีมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา