fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมข่าวทั่วไป

คณะจากสพฐ.และคณะจากม.ราชภัฎนครราชสีมาในการติดตาม การนำความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมครู

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมาและคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกับคณะจากสพฐ.และคณะจากม.ราชภัฎนครราชสีมาในการติดตาม การนำความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมครู ในการตัดการเรียนรู้และประสบการณ์แวดล้อมเพื่อรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย มีมาตรการป้องการ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ภาคบ่ายนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามนิเทศ ติดตาม ครูกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประเด็นการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา