fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เอกสาร

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้เอกสาร

คู่มือ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

คู่มือ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
ข่าวทั่วไป

แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19)

แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19)

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More