fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Active Learning

กิจกรรม

การประชุมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยาเสพติดแบบ Active Learning กับครูสุขศึกษาของโรงเรียน

การประชุมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยาเสพติดแบบ Active Learning กับครูสุขศึกษาของโรงเรียน

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More