fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

การประชุมออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นม มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สพม.นม เป็นประธานการประชุมออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสมศักดิ์พันธ์เกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา