fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

คณะกรรมการรับส่งข้อสอบ การจัดสอบ O-NETปี การศึกษา 2564 

คณะกรรมการรับส่งข้อสอบ การจัดสอบ O-NETปี การศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา