fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

การตัดสินการประกวดแฟ้มสะสมงานสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 4.0 ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 27 กันยายน 2564 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มอบหมาย นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานการตัดสินการประกวดแฟ้มสะสมงานสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 4.0 ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ณ ห้องประชุมใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา