fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นม มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มโรงเรียนสุรนารี ประกอบด้วย นางสาวภัชชฎา โอษคลัง และนางจิราพร พานสุวรรณ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อำเภอบ้านเหลื่อม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำเภอบัวใหญ่ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม และโรงเรียนบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา