fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

นิเทศ โรงเรียนมหิศราธิบดี โครงการโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

นิเทศ โครงการโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
วันที่ 8 กันยายน 2564 ตร.รัตติมา พานิซอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.นม ร่วมนิเทศ “โครงการโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง” ในการดำเนินงาน
ตามโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนงานโครงการ ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม.นม ทั้งนี้ได้ดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา