fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นม มอบหมายให้ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มอุบลรัตน ประกอบด้วย นายบัณฑิต ชนะชัย และนางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา