fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครูเพื่อรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครูเพื่อรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
ติดต่อเรา