fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมข่าวทั่วไป

 การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

 การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตำม กำกับ การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธ์เกษม สพม.นครราชสีมา 

โดยใช้รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา