fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนประทาย

วันที่ 20 กันยายน 2564
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นม (นครราชสีมา) มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สพม.นม เป็นประธานการคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา