fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ประจำศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ในการนี้มีมาตรการป้องกันCOVID-19 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา