fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

การประเมินสัมฤทธิผล (Evaluation Team) การปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในระยะ 1 ปี

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา
ต้อนรับกรรมการการประเมินสัมฤทธิผล (Evaluation Team) การปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในระยะ 1 ปี ของ ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สพม.นม ตามคำสั่งของ สพฐ.
โดยมี ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา
เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษา สพม.นม ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผอ.กลุ่มฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพม.นม นครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา