fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

ณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบสายที่ 4 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

วันนี้ นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบสายที่ 4 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยผอ.รังสรรค์ สู้สนาม คณะกรรมการ กตปน. ผอ.นฤพร หล่าสกุล ผอ.อุทัยวรรณ จรสูงเนิน ศน.กาญนาภรณ์ จันทร์กิติ ศน.จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ ตามคำสั่ง สพม.นครราชสีมา ที่ 44/2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ สนามสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สนามสอบโรงเรียนเสิงสาง และสนามสอบโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

ผลการดำเนินการจัดสอบของสนามสอบโรงเรียนสุรวิวัฒน์ และสนามสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้สนามสอบดำเนินการตามระเบียบการสอบของ สทศ. และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา