fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

กรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ สาย 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนโชคชัยสามัคคี 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมามอบหมายให้นางจารุวรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยนายวินัย ฉายทองคำ คณะกรรมการ กตปน ดร.วาสนา เชื่อลี และดร.วันทิตา ทะลาสี ศึกษานิเทศก์ กรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ สาย ๒ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ สทศ. และมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา