fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษา

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา รับคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ ดร.วันทิตา ทะลาสี ศึกษานิเทศก์

เป็นคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา