fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันที่ 7 กันยายน 2564 ตร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet

ณ ห้องประชุมสุวัจน์ลิปตพัลลภ สพม.นครราชสีมาทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา