fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 8 กพ.2565 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามงาน และเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับภาระกิจที่มุ่งผลสำฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธ์ุเกษม สพม.นครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา