fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

กิจกรรมศึกษาดูงาน ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 28 มกราคม 2565
นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมศึกษาดูงาน ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ในการนี้ มีมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา