fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนเสิงสาง

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายนิรมิตร ดวดกระโทก ประธานกลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯพร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มบุญวัฒนา และนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ในการนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา