fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

คณะตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมหิศราธิบดี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.จักรพงษ์ พร่องพรมราช และ นางสาววารุณี จินาพร ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี โรงเรียนศรีสุขวิทยา โรงเรียนเทพาลัย โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ และโรงเรียนบุญวัฒนา
ผลการลงพื้นที่ สถานศึกษาทั้ง 5 โรงเรียน มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านนักเรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวมมีความพร้อมคิดเป็น ร้อยละ 100

โรงเรียนมหิศราธิบดี

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา