fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
นายโกเมศ หอยมุกข์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายชูชีพ แรงใหม่ ผอ.รร.พิมายวิทยา รองประธานกลุ่ม รร.สุรธรรม, น.ส.ไพลิน หวังกลุ่มกลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการศึกษาพิเศษ , ดร. อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายธนกร วราวิทยาวุฒิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ น.ส.วารุณี จินาพร ศน.ประจำกลุ่ม รร.สุรธรรมได้นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ทั้งสองโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา