fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.31 (นครราชสีมา) เป็นประธาน การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564
ตามโครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ปีการศึกษา 2564 โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา