fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าว

กิจกรรม

ประชุมติดตามและวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นม เป็นประธานรับชมการถ่ายทอดพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2564 ต่อด้วยการประชุมติดตามและวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธ์เกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน (SPDCA : Quality Standard Base) SPDCA : MODEL

ประชุมเตรียมความพร้อมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

รับชมการถ่ายทอดพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นม เป็นประธานรับชมการถ่ายทอดพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2564 ต่อด้วยการประชุมติดตามและวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธ์เกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการประเมินและตรวจเยี่ยมองค์กร/ชุมชนคุณธรรมต้นแบบตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ครงการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรม

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
ข่าวทั่วไป

การประชุมมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การประชุมมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More