fbpx

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

 การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

 การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

การคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนประทาย

การคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนประทาย

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ ประจำปี 2564

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ ประจำปี 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ ประจำปี 2564

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ ประจำปี 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

ประชุมติดตามและวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นม เป็นประธานรับชมการถ่ายทอดพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2564 ต่อด้วยการประชุมติดตามและวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธ์เกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน (SPDCA : Quality Standard Base) SPDCA : MODEL

ประชุมเตรียมความพร้อมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more