fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการประเมินและตรวจเยี่ยมองค์กร/ชุมชนคุณธรรมต้นแบบตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 8 – 9 เมษายน 2564
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นม มอบหมายให้ ศน.วารุณี จินาพร เป็นคณะกรรมการประเมินและตรวจเยี่ยมองค์กร/ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา