fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ชนะชัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา